Ogrjevne vrijednosti za nominacije

  • 3. travnja 2014
  • Vijesti

DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVAOd 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11).

Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrjevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u procesu nominacija korištenja transportnog sustava za potrebe preračunavanja količina prirodnog plina iskazanih u mjernoj jedinici m3/h (m3/dan) u mjernu jedinicu energije kWh/h (kWh).
Iskazane donje ogrjevne vrijednosti dobivene su kromatografskim analizama prirodnog plina provedenima u ovlaštenom laboratoriju RH.
Preračunavanje iznosa donje ogrjevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri referentnim uvjetima 15°C/15°C, izvedeno je dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružena je na šest decimalnih mjesta.

 

Više pročitajte: http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=410