SAZNAJTE SVE

O NAMA

Opći podaci

Naziv: PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom GAREŠNICA
Adresa: Mate Lovraka 30.
MB: 2411580
Broj zaposlenih: 8

PRAVNI DIO

Podaci o poslovnom subjektu

PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu Garešnica, Mate Lovraka 30. temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS 010068463 (u daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava) obavlja slijedeće djelatnosti:

  • opskrba i distribucija plina,
  • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom, postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje,
  • cestovni prijevoz robe.

DISTRIBUTIVNA MREŽA GRADA GAREŠNICE, TE OPĆINA HERCEGOVAC I VELIKA TRNOVITICA

Kao pravni slijednik Komunalac d.o.o. Garešnica, PLIN d.o.o. preuzima distribuciju plina na cijelom području grada Garešnice, te općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Od samog početka distribuiranja plina, tj. Od 1972. godine do 01.02.2009. godine distribuciju plina obavljao je Komunalac d.o.o.

Plin se preuzima na jednoj MRS u Garešnici za cijeli distribucijski sustav i ista je osnovno sredstvo INA d.d. Zagreb.

Dužina distributivnog sustava plinovoda iznosi 114.000 m, od toga 20.000 m (17,5%) čelične cijevi, a 94.000 m (82,5%) od PHD cijevi.

Od 20 km čelične plinske mreže 12 km je 25 barski plinovod Garešnica-Hercegovac, kojim se trenutno distribuira plin pod pritiskom od 3 bara. Na osnovu navedenog zaključujemo da navedeni plinovod neće biti potrebno rekonstruirati u narednih 5-10 godina. Preostalih 8 km plinske čelične mreže nalazi se u mjestu Hercegovac. Za istu je izrađen projekt rekonstrukcije (zamjena čeličnih cijevi PHD cijevima) i predstoji ishođenje građevinske dozvole..

Trenutno imamo 2.244 potrošača, što iznosi 19,7 potrošača/km mreže, odnosno na svakog potrošača otpada 50,8 m ulične mreže.

Opskrbljenost prirodnim plinom je 79,92%. Plinificiran je grad Garešnica, općina Hercegovac u cijelosti, te 13 sela na području grada Garešnice i 5 sela na području općine Velika Trnovitica. Nije plinificirano 18 sela na području grada Garešnice i općine Velika Trnovitica (20,08% stanovništva). Prosječna prodaja plina u zadnjih pet godina je 3.900.000 m3/god.