Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 19/22) pisane prigovore Komunalcu d.o.o., možete uputiti na sljedeće načine:

  • putem elektroničke pošte, na mail: plingaresnica@gmail.com
  • putem pošte na adresu: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica

Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom ima pravo podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamaciju potrošača Komunalaca kao drugostupanjskom tijelu, na sljedeći način:

  • putem elektroničke pošte, na mail: plingaresnica@gmail.com
  • putem pošte na adresu: Mate Lovraka 30, 43280 Garešnica