Sigurnosne mjere

  • 3. Travanj 2014
  • Vijesti
Prirodni plin je bez boje, okusa i mirisa, zato mu se iz sigurnosnih razloga, za upotrebu u širokoj potrošnji dodaje odorant, kako bi se se mogao namirisati u koncentracijama mnogo manjim od donje granice zapaljivosti. Odorant se obično dodaje odmah poslije izlaza iz transportnog sustava Plinacra, nakon glavne izlazne slavine iz mjerno-redukcijske stanice, na samom
Read More

Ogrjevne vrijednosti za nominacije

  • 3. Travanj 2014
  • Vijesti
DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVAOd 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11). Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrjevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u
Read More
Ako velike energetske kompanije dođu u Hrvatsku, za nekoliko godina mogli bismo imati puno jeftiniji benzin i plin, a državni deficit mogao bi se prepoloviti. Ekološki rizici su tu, no zakoni Europske unije štite okoliš barem dvostruko jače od, primjerice, američkih zakona Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i energetski stručnjak Jasminko Umičević u Mreži Prvog Hrvatskog
Read More

Prirodni plin

  • 3. Travanj 2014
  • Vijesti
Prirodni plin je plinska smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio (veći od 90%) metana (CH4). U manjim količinama prisutni su ostali ugljikovodici (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika), te ugljični dioksid (CO2) i dušik (N2), a moguća je i pojava helija, sumporovodika, argona, vodika, živinih i drugih para. Porijeklo, vrsta i udio
Read More