Vijesti

Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Plin d.o.o. d.o.o., 43280 Garešnica, OIB: 72323067086 pokrenuo je nabavu
prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022 te Vam
upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.
Za ovaj postupak je sukladno čl. 38. točka 2. Zakona o javnoj nabavi propisano izuzeće od
primjene Zakona o javnoj nabavi odnosno isti se ne primjenjuje na Ugovore za nabavu
energije ili goriva za proizvodnju energije koje dodjeljuje sektorski naručitelj koji obavlja
djelatnost na području plina:

  1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge
    javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina
  2. isporuku plina takvim mrežama.

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik