Vijesti

Godišnji izvještaj o kvaliteti plina za 09.2021.

Kvaliteta prirodnog plina u 2021.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20 ), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 50/18, 88/19, 39/20).

U nastavku preuzmite dokumente:

Izvješće o izmjerenim količinama plina za mjesec: rujan 2021.

Excel tablica

Excel tablica

Excel tablica

Izvješće o kvaliteti plina