Vijesti

Ogrjevne vrijednosti za nominacije

DONJE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI ZA NOMINACIJE KORIŠTENJA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Od 1. siječnja 2012. godine na tržištu prirodnog plina RH primjenjuje se mjerna jedinica kWh (kWh/h), sukladno odredbi Članka 53. Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11).

Operator transportnog sustava objavljuje iznose donjih ogrijevnih vrijednosti prirodnog plina koje opskrbljivači i voditelji bilančnih skupina koriste u procesu nominacija korištenja transportnog sustava za potrebe preračunavanja količina prirodnog plina iskazanih u mjernoj jedinici m3/h (m3/dan) u mjernu jedinicu energije kWh/h (kWh).
Iskazane donje ogrijevne vrijednosti dobivene su kromatografskim analizama prirodnog plina provedenima u ovlaštenom laboratoriju RH.
Preračunavanje iznosa donje ogrijevne vrijednosti iskazano u mjernoj jedinici MJ/m3 u mjernu jedinicu kWh/m3, pri referentnim uvjetima 15°C/15°C, izvedeno je dijeljenjem s 3,6 (kWh/m3), a tako dobivena vrijednost zaokružena je na šest decimalnih mjesta.

Više pročitajte: http://www.plinacro.hr/